Magyarul
NOU: Am deschis un nou punct de lucru. Pentru detalii clik AICI. § NOU: Registratura On line. Pentru detalii clik AICI.

Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș

Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș funcționează în baza HCL nr. 65 din 25 martie 2021, ca instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local. Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș prin serviciile sale de specialitate, asigură colectarea impozitelor și taxelor locale, constatarea și verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice, urmărirea și executarea silită a creanțelor bugetare, soluționarea obiecțiunilor legate de activitatea desfășurată.

Acte normative care reglementează organizarea, functionarea și activitatea instituției publice:

Organigrama

Regulament de organizare și funcționare

Politica de cookies-uri Politica de confidențialitate Termeni și condiții

Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice

Acte necesare și formulare

Lista cu formulare

Programare online

Pentru programare online clik AICI

Conturi IBAN

Lista conturi IBAN

Plată prin ghiseul.ro

Pentru plată online clik AICI

Plată amenzi

Pentru plata amenzilor clik AICI
Explicații plată amenzi

Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice

Director executiv: Szövérfi László

Telefon: 0365-450206

e-mail: szoverfi.laszlo@dfltgm.ro

Director executiv adjunct: Marton Rodica

Telefon: 0365-450206

e-mail: marton.rodica@dfltgm.ro

Informații publice

Registratura On Line

I. Pentru transmiterea de cereri/documente/solicitări care vor fi înregistrate automat în registratura Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș și pentru care veți primi automat număr de înregistrare - CLIK AICI

II. Pentru alte aspecte care NU NECESITĂ ÎNREGISTRAREA AUTOMATĂ în registratura Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș vă rugăm să folosiți adresa de mail: directiafiscalalocala@dfltgm.ro sau CLIK AICI

Pentru urmărirea soluționării cererii depusă la registratura Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș CLIK AICI

Contact - Direcția fiscală locală

Persoane fizice 0265268330 interior: 133, 173, 277 (inspectori) 188, 203, 128 (casieri)

Persoane juridice 0365455450 interior: 220, 219, 204, 202, 203, 215, 214, 213 (inspectori) 211, 218 (casieri)

Executare silită 0365450206

Serviciul Juridic strategii 0365450206

Biroul Inspecției fiscale 0365455450 interior: 205, 206, 208

Serviciul Contabilitate, Salarizare și Logistică 0365450206

Adrese de e-mail

itl@dfltgm.ro - declarații fiscale, adrese, petiții, etc. - pentru persoane fizice

declaratii.salubrizare@dfltgm.ro - depunere declarații salubrizare casnici persoane fizice

itlpj@dfltgm.ro - declarații fiscale, adrese, petiții, etc. - pentru persoane juridice

executare@dfltgm.ro - adrese, petiții, etc. în cazul procedurii de executare silită, clarificare amenzi

insolvente@dfltgm.ro - adrese, petiții, etc. – în cazul procedurii insolvenței

control.fiscal@dfltgm.ro - adrese, petiții, etc. – în cazul procedurii de inspecție fiscală

contabilitate@dfltgm.ro - adrese, petiții, etc. – în cazul procedurilor contabile

directiafiscalalocala@dfltgm.ro - adrese, petiții, etc. cu caracter general privind toate activitățile de mai sus

Image Description
×
×

Termen scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale

Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș aduce la cunoștința contribuabililor persoane fizice și juridice că, pentru anul 2023, al doilea termen scadent pentru plata impozitelor și taxelor pe clădiri, terenuri, mijloace de transport și taxa speciala de salubrizare este 30 septembrie 2023.
Având în vedere faptul că, data de 30 septembrie 2023 este zi nelucrătoare, termenul scadent se prelungește până la sfârșitul primei zile de lucru, următoare termenului scadent, respectiv data de 2 octombrie 2023. Până la această dată, inclusiv, se pot achita obligațiile fiscale datorate bugetului local, fără majorări de întârziere.
Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Recomandăm ca plata să se efectueze prin metodele de plată electronică, și anume: De asemenea, impozitele şi taxele locale se pot achita în numerar și cu cardul la ghişeele din cadrul Primăriei Târgu Mureș – Piața Victoriei nr. 3, respectiv la punctele de lucru situate în: DIRECTOR EXECUTIV, Szövérfi László

Acest site a fost realizat exclusiv cu resursele interne ale Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș