Magyarul
Noul sediu al Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș este în Strada Furnicilor nr. 2 § NOU: Registratura On line. Pentru detalii clik AICI.

Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș

Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș funcționează în baza HCL nr. 65 din 25 martie 2021, ca instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local. Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș prin serviciile sale de specialitate, asigură colectarea impozitelor și taxelor locale, constatarea și verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice, urmărirea și executarea silită a creanțelor bugetare, soluționarea obiecțiunilor legate de activitatea desfășurată.

Acte normative care reglementează organizarea, functionarea și activitatea instituției publice:

Organigrama

Regulament de organizare și funcționare

Politica de cookies-uri Politica de confidențialitate Termeni și condiții

Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice

Acte necesare și formulare

Lista cu formulare

Programare online

Pentru programare online clik AICI

Conturi IBAN

Lista conturi IBAN

Plată prin ghiseul.ro

Pentru plată online clik AICI

Plată amenzi

Pentru plata amenzilor clik AICI
Explicații plată amenzi

Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice

Director executiv: Szövérfi László

Telefon: 0365-450206

e-mail: szoverfi.laszlo@dfltgm.ro

Director executiv adjunct: Marton Rodica

Telefon: 0365-450206

e-mail: marton.rodica@dfltgm.ro

Informații publice

Registratura On Line

I. Pentru transmiterea de cereri/documente/solicitări care vor fi înregistrate automat în registratura Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș și pentru care veți primi automat număr de înregistrare - CLIK AICI

II. Pentru alte aspecte care NU NECESITĂ ÎNREGISTRAREA AUTOMATĂ în registratura Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș vă rugăm să folosiți adresa de mail: directiafiscalalocala@dfltgm.ro sau CLIK AICI

Pentru urmărirea soluționării cererii depusă la registratura Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș CLIK AICI

Contact - Direcția fiscală locală

Adresa: Strada Furnicilor nr. 2

      

Director executiv 0365450206 interior 201

Director executiv adjunct 0365450206 interior 202

Persoane fizice 0365450206 tasta 1

Persoane juridice 0365450206 tasta 2

Executare silită 0365450206 tasta 4

Biroul Inspecției fiscale 0365450206 tasta 5

Serviciul Contabilitate, Salarizare și Logistică 0365450206 tasta 6

Serviciul Juridic strategii 0365450206 tasta 7

Adrese de e-mail

directiafiscalalocala@dfltgm.ro - pentru înregistrare online a cererilor, petițiilor, adreselor

itl@dfltgm.ro - declarații fiscale, adrese, petiții, etc. - pentru persoane fizice

itlpj@dfltgm.ro - declarații fiscale, adrese, petiții, etc. - pentru persoane juridice

executare@dfltgm.ro - adrese, petiții, etc. în cazul procedurii de executare silită, clarificare amenzi

insolvente@dfltgm.ro - adrese, petiții, etc. – în cazul procedurii insolvenței

control.fiscal@dfltgm.ro - adrese, petiții, etc. – în cazul procedurii de inspecție fiscală

contabilitate@dfltgm.ro - adrese, petiții, etc. – în cazul procedurilor contabile

×

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Image Description

Acest site a fost realizat exclusiv cu resursele interne ale Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș