Magyarul
Plătește online pe ghiseul.ro sau aplicația Globalpay. Nu trebuie să stai la rând!!! Pentru depunerea cererilor folosește programarea online. Nu trebuie să stai la rând!!!
              
      

Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș

Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș funcționează în baza HCL nr. 65 din 25 martie 2021, ca instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local. Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș prin serviciile sale de specialitate, asigură colectarea impozitelor și taxelor locale, constatarea și verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice, urmărirea și executarea silită a creanțelor bugetare, soluționarea obiecțiunilor legate de activitatea desfășurată.

Acte normative care reglementează organizarea, functionarea și activitatea instituției publice:

Organigrama

Regulament de organizare și funcționare

Politica de cookies-uri Politica de confidențialitate Termeni și condiții

Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice

Acte necesare și formulare

Lista cu formulare

Programare online

Pentru programare online clik AICI

Conturi IBAN

Lista conturi IBAN

Plată prin ghiseul.ro

Pentru plată online clik AICI

Plată amenzi

Pentru plata amenzilor clik AICI

Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice

Director executiv: Szövérfi László

Telefon: 0265-268330 int. 275, 0265311886

e-mail: szoverfi.laszlo@dfltgm.ro

Director executiv adjunct: Marton Rodica

Telefon: 0265-268330 int. 194

e-mail: marton.rodica@dfltgm.ro

Informații publice

Contact - Direcția fiscală locală

Persoane fizice 0265268330 interior: 133, 173, 277 (inspectori) 188, 203, 128 (casieri)

Persoane juridice 0365455450 interior: 220, 219, 204, 202, 203, 215, 214, 213 (inspectori) 211, 218 (casieri)

Executare silită 0265268330 interior: 113, 134, 185, 202 (inspectori)

Serviciul Juridic strategii 0265268330 interior: 194, 197, 213

Biroul Inspecției fiscale 0365455450 interior: 205, 206, 208

Adrese de e-mail

itl@dfltgm.ro - declarații fiscale, adrese, petiții, etc. - pentru persoane fizice

declaratii.salubrizare@dfltgm.ro - depunere declarații salubrizare casnici persoane fizice

itlpj@dfltgm.ro - declarații fiscale, adrese, petiții, etc. - pentru persoane juridice

executare@dfltgm.ro - adrese, petiții, etc. în cazul procedurii de executare silită, clarificare amenzi

insolvente@dfltgm.ro - adrese, petiții, etc. – în cazul procedurii insolvenței

control.fiscal@dfltgm.ro - adrese, petiții, etc. – în cazul procedurii de inspecție fiscală

directiafiscalalocala@dfltgm.ro - adrese, petiții, etc. cu caracter general privind toate activitățile de mai sus