Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: 10.10.2023

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE ("Regulamentul general privind protecția datelor", în continuare "R.G.P.D.") și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal. Direcția Fiscală Locală Târgu-Mureș este Operator de date cu caracter personal și își exercită această calitate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE ("Regulamentul general privind protecția datelor", în continuare "R.G.P.D.") și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 1. CINE SUNTEM NOI?
 2. Direcția Fiscală Locală Târgu-Mureș este organizată și funcționează în baza HCL nr. 65 din 25 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, ca structură funcțională cu caracter permanent, fiind instituție publică de interes local cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local Târgu-Mureș și coordonarea Primarului Municipiului Târgu-Mureș, în calitate de ordonator principal de credite. Direcția Fiscală Locală Târgu-Mureș prin serviciile sale de specialitate, asigură colectarea impozitelor și taxelor locale, constatarea și verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice, urmărirea și executarea silită a creanțelor bugetare, soluționarea obiecțiunilor legate de activitatea desfășurată. Potrivit Art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 - privind Reglementarea activității de soluționare a petițiilor (cu modificările ulterioare), contribuabilii sau organizațiile legal constituite pot adresa Petiții (cereri, reclamații, sesizări sau propuneri formulate în scris ori prin poștă electronică) către autoritățile și instituțiile publice centrale și locale.
  Datele noastre de contact sunt:
  Adresa sediului: Strada Furnicilor nr. 2, Mun. Târgu Mureș, jud. Mureș
  Adresă de e-mail: dpo@gdprcomplet.ro
  Nr. de tel.: 0365450206

 3. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSOANAL?

  Această Politică de confidențialitate explică modalitatea în care Direcția Fiscală Locală Târgu-Mureș procesează datele cu caracter personal ale contribuabililor, cum o efectuează și în ce scopuri.

  Datele cu caracter personal sunt:

 4. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA?
 5. Potrivit Art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 - privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (cu modificările ulterioare), cetățenii/contribuabilii sau organizațiile legal constituite pot adresa Petiții (cereri, reclamații, sesizări sau propuneri formulate în scris ori prin poștă electronică) către autoritățile și instituțiile publice centrale și locale. Pentru depunerea unei Petiții on-line de pe subdomeniul Direcției Fiscale Locale Târgu-Mureș https://petitii.dfltgm.ro/epetitii/public/petitii/addpetitie# se completează Formularul specific fiind prelucrate următoarele date cu caracter personal: tip persoană (fizică/juridică), CNP, nume, prenume, adresă de E-mail, nr. telefon, țară, județ, localitate, sat, sector, stradă, bloc, apartament, cod poștal, date privind Petiția. La Petiție se poate atașa un fișier cu dimensiunea maximă de 20 M care are una dintre extensiile .jpg, .png, .pdf.

  Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri.

 6. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZă PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

  Prin această platformă on-line datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate: pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin. Astfel, conform OUG 57/2019 „autoritățile administrației publice locale au dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, să elaboreze și să aprobe bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, în condițiile legii”.

  Direcția Fiscală Locală Târgu-Mureș colectează date cu caracter personal aparținând cetățeanului/contribuabilului pentru a-și îndeplini obligația legală expusă mai sus. Aceste date se obțin fie în mod direct de la cetățean/contribuabil, fie de la alte instituții publice în acord cu dispozițiile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

 7. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?
 8. Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

 9. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

  Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

  Datele cu caracter personal prelucrate de Direcția Fiscală Locală Târgu-Mureș nu sunt transferate de către aceasta în afara României sau Spațiului Economic European.

 10. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?
 11. Direcția Fiscală Locală Târgu-Mureș implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri interne de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 12. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

  Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 13. Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin E-mail la adresa: dpo@gdprcomplet.ro, prin poștă sau curier la adresa: Târgu-Mureș, Str. Furnicilor nr. 2, județul Mureș.