Pentru a descărca formularul alegeți din meniul alăturat secțiunea corespunzătoare

Stabilirea impozitului/taxei pe clădiri - persoane juridice

Declarație clădiri pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane juridice (timp de completare 5 minute) Model2016 ITL-002

Modelul de completare se găsește aici

Reevaluarea clădirilor

Documente necesare(timp de completare 5 minute)

Scoaterea din evidența fiscală clădiri

Documente necesare(timp de completare 5 minute)

Stabilirea impozitului/taxei teren - persoane juridice

Documente necesare (timp de completare 4 minute)Model2016 ITL-004

Modelul de completare se găsește aici

Scoaterea din evidența fiscală la înstrăinare teren

Documente necesare(timp de completare 4 minute)

Stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport

Documente necesare(timp de completare 3 minute)

Modelul de completare se găsește aici

Stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport lente

Documente necesare(timp de completare 3 minute)

Stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa tot. autoriz. peste 12 tone

Documente necesare(timp de completare 5 minute)

Modelul de completare se găsește aici

Stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport pe apă

Documente necesare(timp de completare 4 minute)

Modelul de completare se găsește aici

Scoaterea din evidenta fiscală a mijloacelor de transport

Documente necesare(timp de completare 5 minute)

Modelul de completare se găsește aici

Vânzare bilete spectacol

Documente necesare(timp de completare 8 minute)

Declarare impozit pe spectacole

Documente necesare(timp de completare 5 minute)

Modelul de completare se găsește aici

Declarare taxă pentru serviciile de reclamă și publicitate

Documente necesare(timp de completare 4 minute)

Modelul de completare se găsește aici

Declarare taxă pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Documente necesare(timp de completare 3 minute)

Modelul de completare se găsește aici

Eliberare certificat de atestare fiscală

Documente necesare(timp de completare 3 minute)

Modelul de completare se găsește aici

Eliberare certificat de atestare fiscală

Documente necesare(timp de completare 3 minute)

Formulare tipizate taxa specială de salubrizare

Cine trebuie să completeze și să depună declarația pe propria răspundere? pdf

Anexa 1A-Declarație fiscală taxa speciala salubrizare datorată de proprietarii de imobile persoane juridice pentru clădiri rezidențiale pdf sau doc

Anexa 2-DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE, de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare datorată de persoane fizice/juridice proprietari de imobile, care sunt în proprietatea/închiriate persoanelor ce desfășoară profesii liberale pdf sau doc

Anexa 3-DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE, de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare datorată de persoane juridice sau fizice - utilizatori non casnici (proprietari de imobile sau care dețin în folosință clădirile statului/UAT-ului)pdf sau doc

Anexa 4-Declarație fiscală completată de proprietarii de imobile persoane fizice/juridice pentru spațiile închiriate/concesionate/date în administrare/folosință persoanelor juridice cu punct de lucru (inclusiv PFA-uri, II-uri, IF-uri) pdf sau doc

Cerere compensare

Documente necesare(timp de completare 3 minute)

Cerere restituire

Documente necesare(timp de completare 3 minute)

Înregistrare în evidența fiscală

Documente necesare

Copyright © DFL TÂRGU MUREȘ.